פרופ' נוויל ברקמן

 

מנהל מכון הריאה, בית החולים הדסה, ירושלים